על מנת לטוס לארצות הברית במסגרת תוכנית פטור מויזה (ESTA), יש לטוס עם אישור תקף בלבד. 

אם לא התקבל לאחר הבקשה הסטטוס - "בקשתך אושרה" , אשר מאפשר הדפסת האישור והצגתו לפני הטיסה ובכניסה לארה"ב, לא ניתן להיכנס לארה"ב (במידה כמובן ואין ויזה תקפה).

לרוב, בקשות ESTA מאושרות וזה לאחר 72 שעות לכל היותר. במקרים מסוימים, כאשר אחת השאלות הכלליות בסיום הטופס נענתה בתשובה חיובית (שאלות הנוגעות לעבר פלילי או בעייתי בכל הנושא של הגירה בלתי חוקית או שהיה בלתי חוקית לארה"ב או לכל מדינה אחרת) , התשובה יכולה להתעכב מעבר ל72 שעות. במקרים מסוימים בקשתו של המועמד תידחה

בשנת 2016, התווספו מספר השאלות נוספות בטופס ESTA ובדיקות רקע של המועמדים לכניסה לארצות הברית הוחמרו.

במאמר זה נציג סטטוסים שונים אשר מתקבלים בסיום מילוי הטופס.

הסטטוסים השונים לאחר הגשת בקשת ESTA

1. "בקשתך אושרה": הנוסע מורשה לנסוע לארה"ב.

2. "הבקשה בטיפול": הבקשה בתהליך בדיקה או בהמתנה מסיבות אחרות (לרוב עד 72 שעות סטטוס זה ישתנה לסטטוס "בקשתך אושרה").

3. "נסיעה לא מורשית": נסיעתך לארה"ב אינה מורשית מסיבות מסוימות (ניתן לבקש ויזה B)

1. התוצאה של בקשת ה-ESTA שלך היא "בקשתך אושרה"

אם קיבלת תוצאה זו לאחר הגשת הבקשה אתה יכול לשמוח ולהסיר דאגה מלבך. בקשתך אושרה במסגרת תוכנית פטור מויזה והנך רשאי לבקר בארצות הברית במסגרת התנאים של התוכנית (שהייה של עד 90 יום בכל כניסה, למטרות הרלוונטיות לתוכנית וכדומה) אם בכוונתך לשהות בארה"ב יותר ממשך הזמן המותר, או להגיע לארה"ב למטרה שאינה כלולה במטרות הנסיעה האפשריות במסגרת התוכנית, עליך להגיש בקשה לויזה לארה"ב ולגשת לשגרירות באיזור מגוריך על מנת למסור את המסמכים ולעבור ראיון לויזה. 

2. התוצאה של בקשת ה-ESTA שלך היא "הבקשה בטיפול"

הסטטוס "בקשה במצב המתנה" פירושו שבדיקת הבקשה שלך עדיין מתנהלת. למרות שתוצאות בקשת ESTA מוצגות לרוב תוך שלושה ימים, או 72 שעות, לרוב כשהסטטוס הוא "הבקשה בטיפול", נראה כי בדיקת הבקשה עדיין נמשכת. במקרה כזה, אנו ממליצים להמתין מספר שעות ולאחר מכן לרענן את הדף כדי לבדוק שוב את הסטטוס שלך. במקרים נדירים, השבתת שרת או תחזוקת מערכת בקנה מידה גדול באתר רשות המכס וביקורת הגבולות של ארה"ב עלולים לעכב עדכונים הנוגעים לתוצאות הבדיקה. לכן, יש להתאזר בסבלנות ולהמתין לתוצאות שלך. 

3. התוצאה של בקשת ה-ESTA שלך היא "נסיעה לא מורשית"

סטטוס "נסיעה לא מורשית" פירושו שבקשתך להשתתפות בתוכנית פטור מויזה סורבה ואינך מורשה כניסה במסגרת תוכנית זו. רשות המכס וביקורת הגבולות של ארה"ב, המפקחת על ESTA, אינה מיידעת נוסעים מדוע הנסיעה שלהם לא אושרה. אם הנסיעה שלך אינה מאושרת למרות שאין לך עבר פלילי או שלא עברת על חוקי הגירה אמריקאים בעברך ולא עולה כל סיבה אחרת מדוע האישור סורבה, ההסבר הסביר ביותר הוא שחלה טעות במידע שהוזן.

בעת הגשת בקשה ל ESTA, טופס הבקשה יציג בפניך שאלות על עברך הפלילי, ההיסטוריה הרפואית ובקשות לוויזה שנדחו בעבר. מבקשים שענו "כן" על כל אחת מהשאלות הללו, בטעות או במכוון, או שהגישו בקשה כוזבת המסתירה עבר פלילי או עבר רפואי שבגינם היה עליהם להשיב "כן" לאחת משאלות אלו, יתקלו בסירוב.

במקרה כזה, בקשת ה ESTA שלך תידחה כמעט ללא יוצא מן הכלל והסטטוס שלהם יהיה "נסיעה לא מורשית". יש להקדיש תשומת לב במהלך הגשת הבקשה ולהקפיד להזין מידע מדויק בעת הגשת הבקשה ל ESTA.

האם ניתן להגיש בקשה נוספת לESTA לאחר סירוב לבקשה? 

אם לאחר הגשת הבקשה הסטטוס שהתקבל הוא "נסיעה לא מורשית", ניתן להגיש בקשה נוספת ל ESTA עם זאת, כדי שתוכל להגיש בקשה שוב ל ESTA, חייבות לחלוף 24 שעות לפחות מאז ההודעה על הדחייה.

אם הזנת מידע שגוי בשוגג, במהלך הגשת הבקשה , יהיה באפשרותך להגיש בקשה נוספת עם מידע מתוקן ותקין. יש לקחת בחשבון,  כי בקשה נוספת שמוגשת לאחר בקשה שנדחתה, עוברת בדיקה מחמירה יותר ועשוי לקחת זמן רב יותר לקבלת התוצאה לאחר הגשת הבקשה (יותר מ72 שעות)

אם הסטטוס שלך הוא "הבקשה בטיפול", משמעות הדבר היא שהבדיקה של בקשתך עודנה מתנהלת. יש להמתין מעט ולאחר מכן לרענן את עמוד הבקשה במערכת האונליין, כדי לבדוק שוב את הסטטוס שלך. אגרת הבקשה לא תוחזר גם אם בקשתך נדחתה עקב הזנת מידע שגוי. נסיעתך לארה"ב לא תורשה עד שתוגש בקשה נוספת ל ESTA, תוך שימוש במידע נכון וקבלת אישור. אם בקשתך נדחתה עקב שגיאה בהזנת מידע, ניתן להמתין לפחות 24 שעות ואז להגיש שוב בקשה ל ESTA. כמובן במידה וסורבת בשל עבר פלילי או עבר בעייתי מבחינת רשויות ההגירה האמריקאיות - עליך להגיש בקשה לויזה לארה"ב ואין טעם להגיש בקשת ESTA נוספת.

שימו לב