תקנון האתר ותנאי שירות


1. האתר esta-center.co.il (להלן: "האתר") מציע שירותים הקשורים לתהליך הוצאת פטור מויזה לארצות הברית. התשלום הינו עבור שימוש במערכת, עריכת הטפסים, תרגום, הסדרת תשלום האגרה ושליחת האישור / סירוב למועמד.
2. התשלום עבור השירותים שלנו יופיע בפירוט החיובים של חברת האשראי שלכם כ "esta-center.co.il" – לשאלות בנוגע לחיובים ניתן ליצור קשר באימייל info@esta-center.co.il.
3. תנאי תקנון זה חלים על כל דפי האתר ומהווים הסכם בין בעל האתר למשתמשים בו.
4. הינך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר במידה ואחד מהתנאים בתקנון זה אינו מקובל עליך.
5. לקוחות האתר מחויבים להתעדכן בתיבת המייל ולהיות זמינים בטלפון שלהם במהלך כל תקופת מתן השירות.
6. השימוש באתר הינו באחריות הגולש בלבד.
7. אין להשתמש באתר, בתכניו או בפרסומיו למטרת הודעה פרסומית מכל סוג שהיא מבלי לבקש רשות במפורש בכתב מבעל האתר.
8. המשתמש יפצה את בעל האתר בגין כל הוצאה, נזק, הפסד שיישא בהם לרבות הוצאות משפטיות, כתוצאה מהפרת של הוראות התקנון זה ו/או מכל מעשה ו/או מחדל אחר של המשתמש.
9. זכות יוצרים ושאר זכויות הקניין הרוחני באתר זה מוגנים בין היתר על פי חוק זכויות יוצרים, התשס"ח 2007. אין לעשות כל שימוש שאינו שימוש עצמי בתכנים אלה מבלי לקבל רשות מפורש בכתב מבעל האתר.
10. בעל האתר רשאי להשבית את האתר, כולו או חלקו לצורך – עדכונו, שדרוגו או תחזוקו.
11. בעל האתר יעשה כמיטב יכולתו לתקן ולטפל בתקלות באתר בהקדם האפשרי.
12. בעל האתר רשאי מעת לעת לעדכן את המחירים הנגבים בעבור השירותים הניתנים באתר.
13. האתר מתחייב לסיים את הגשת הבקשה תוך 24 שעות או תוך 72 שעות בכפוף למסלול שהמועמד בחר וזאת מרגע שלקוח האתר סיים למלא את טופס הפרטים האישיים ללא מחסור אף פרט, שלח לאתר צילום דרכונו, שילם את דמי הטיפול ושילם עבור האגרה לפטור מויזה לארה"ב. תנאי זה תקף אלא אם כן סוכם אחרת בין הלקוח לנציג השירות.
14. תנאי ביטול עיסקה / החזר
https://esta-center.co.il/%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%96%d7%a8-%d7%9b%d7%a1%d7%a4%d7%99/
15. אגרות המשולמות לשגרירות האמריקאית אינן ניתנות להחזר. השגרירות מצהירה במפורש כי במידה והבקשה לויזה תסורב, תידחה או לא תתקבל, דמי האגרה לא יוחזרו למועמד לויזה.
16. שירות חברת esta-center מסתיים ברגע שהלקוח קיבל תשובה מאתר החברה, התשובה יכולה להיות אישור ESTA או סירוב ESTA.
17. למען הסר ספק האתר אינו פועל בתיאום בשיתוף עם שגרירות ארצות הברית או כל גוף ממלכתי או רשמי אחר.
18. בעל האתר ו/או נציגיו אינם מבטיחים קבלת ויזה לארצות הברית / פטור מויזה לארה"ב ואינם נושאים בכל אחריות לקבלת הבקשה ולהענקת ויזה. כמו כן, במידה והלקוח אינו קיבל ויזה, הלקוח אינו זכאי להחזר כספי כלשהו מבעל האתר ו/או נציגיו.
19. אתר esta-center.co.il מייחס חשיבות רבה לשירות אשר הוא מעניק. אם ברצונך לשאול שאלה בנוגע לתקנון זה או בקשר לשירות הניתן באתר הנך מוזמן לכתוב לנו ל info@esta-center.co.il, אנו מבטיחים להשיב בהקדם.
20. כל העסקאות, הפרטים האישיים ופרטי כרטיס אשראי מאובטחים ומוצפנים בטכנולוגיות חדישות שהינן הטכנולוגיות מהמתקדמות ביותר בתחום אבטחת המידע.
21. האתר מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי המזמינים הרשומים באתר, אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את מתן השירות.
22. על כל הפרטים שנמסרים במהלך השירות להיות אמיתיים ומדויקים. האתר שומר על זכותו לנקוט בהליכים משפטיים, אזרחיים או פליליים, כגד מזמין אשר מסר פרטים כוזבים ו/או שגויים ושיבש את בקשת הויזה או תשלום אגרות או תשלום דמי הטיפול. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית.
23. האתר מכבד את פרטיות הגולשים ורואה ערך חשוב מעלה בשמירה על פרטיות הגולשים.
24. בעל האתר אינו מתחייב לשמור גיבוי של כל החומר המאוחסן באתר.
25. בעל האתר נוקט אמצעים לשמור על חשאיות המידע המאוחסן אצלו ועל פרטיותם של המשתמשים.
26. בעל האתר משתמש בטכנולוגיות קיימות כדי להבטיח את בטיחותן של עסקאות המבוצעות באמצעות האתר עם זאת אין להוציא מכלל אפשרות שטכנולוגיות אלה אינן מספקות אבטחה הרמטית.
27. בעל האתר יעשה את המיטב לטפל בכל פניה בהקדם האפשרי אך אינו מתחייב לזמן מסוים וכי יפעל לפי דרישת הפונה.
28. בעל האתר רשאי לפי שיקול דעתו ובכל עת להעביר ו/או להעתיק את האתר בשלמותו ו/או בחלקו לכל כתובת אחרת ו/או לשנות את שמו של האתר, עיצובו או מתכונתו.
29. אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בתכנים המופיעים באתר. אין לעשות שימוש כלשהו בתכנים, עיצוב האתר, גרפיקה, צילומים או איורים המופיעים באתר. כל זכויות היוצרים שמורות. ניתן להשתמש בתכנים הכלולים באתר זה לשימוש אישי ופרטי בלבד. כמו כן אין לפרסם או להפיץ את התכנים של האתר במקום כלשהו ללא אישור מפורש מבעלי האתר בכתב.
30. השימוש באתר מוגבל מגיל 18 ומעלה ועל המשתמש להיות בעל כשרות משפטית להתקשר עם בעלי האתר בהסכם זה.
31. כל הרוצה להיעזר בשירותי האתר מתבקש לקרוא היטב את תנאי התקנון ולפעול על פיו. מומלץ לעיין בתקנון זה מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים שחלים בו. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות ו/או לעדכן את ההוראות בתקנון זה מבלי לתת על כך הודעה ו/או התראה מוקדמת.
32. בעל האתר רשאי להעביר את הבעלות על האתר ו/או את הזכות להפעילו במלואה ו/או בחלקה לכל גורם אחר.
33. כל הנאמר בתקנון זה ביחיד מתייחס גם לרבים, אלא אם משתמעת כוונה אחרת מתוך הקשר הדברים. כל הנאמר בלשון זכר מתייחס גם לנקבה.
34. המשתמש מסכים בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או דרישה כנגד אתר esta-center.co.il ו/או בעליו, תוגבל לתקופה של 6 חודשים והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958.


https://esta-center.co.il/contact
This document was last updated on May 22, 2023


שימו לב