הגשת בקשה ל ESTA לבעלי רישום פלילי

האם עבריינים מורשעים או בעלי רישום פלילי יכולים לקבל אישור ESTA? 

כחלק מהגשת הבקשה ל ESTA המועמד נדרש להשיב על שאלות הקשורות לרישום פלילי. המונח רישום פלילי בהקשר לבקשת ESTA מתייחס בעיקר לתיקים הקשורים לסוגי העבירות הבאות: 

  • עבירות שהסבו נזק לאחרים כמו רצח, הריגה בשוגג, תקיפה בנסיבות מחמירות, חטיפה ועבירות תנועה מרובות
  • עבירות שפגעו ברכוש אחרים כגון הצתה, שוד, גניבה, הונאה וקבלת סחורה גנובה
  • עבירות שהסבו נזק לרשויות הממשלתיות כגון העלמת מס, שוחד, מסירת ראיות כוזבות ועבירות סמים בהיקפים נרחבים

על כלל המבקשים שנעצרו בגין אחת מהעבירות המפורטות לעיל והורשעו, יש להשיב "כן" לשאלה. באופן גורף, אלו אשר יסמנו "כן" באחד הסעיפים הללו בטופס, אינם מורשים לקבלת אישור ESTA לנסיעה לארה"ב. על כן יהיה עליהם להגיש בקשה לוויזה הרלוונטית למטרת הביקור שלהם בארה"ב.

כל מגיש בקשה לתוכנית פטור מויזה, בפרט מועמד אשר הועמד לדין , הורשע או בעל עבר פלילי, נדרש להשיב בצורה כנה על השאלות בנוגע לרישום פלילי בעת הגשת בקשה ל-ESTA. שימו לב שגם אם רק נעצרתם פעם ולא נשפטתם עליכם להשיב "כן" לשאלת המרשם הפלילי בטופס ESTA.

בקשת ESTA לבעלי עבירת תנועה

בשאלת מרשם פלילי בטופס ESTA, על פי הכללים שנקבעו על ידי רשויות ממשלת ארה"ב, במקרה של פגיעה חמורה באחרים או פגיעה חמורה בנכסי הרשויות הממשלתיות עקב עבירת תעבורה ו/או נהיגה בשכרות יש להשיב "כן". נוסע בעל עבירות עבר של נהיגה במהירות מופרזת או עבירות חניה ללא רשלנות חמורה בעבר רשאי להשיב "לא".

בקשת ESTA למורשעים בעבירות סמים

כל אדם שנעצר בגין החזקה, שימוש או הפצה של סמים בלתי חוקיים בעבר נדרש להשיב "כן" לשאלה אודות רישום פלילי בבקשת ה ESTA.

קנאביס רפואי נחשב בארה"ב כסם בלתי חוקי. עם זאת, נוסע שהשתמש בקנאביס רפואי למטרות טיפוליות ולא הורשע, רשאי להשיב "לא" לשאלה אודות רישום פלילי בבקשת ה ESTA. חוקיות השימוש בקנאביס רפואי משתנה ממדינה למדינה והגדרת העבירה תחול בהתאם למדינת המגורים של המבקש. נוסע בעל עבירת סמים בעברו אינו זכאי לפטור מויזה ויהיה עליו להגיש בקשה לויזה בשגרירות ארה"ב.

בקשת ESTA למורשעים בתקיפה

אם עבירת התקיפה לא הסבה נזקי גוף או רכוש חמורים לנכסי הנפגע או נכסי אחרים, ניתן להשיב "לא" לשאלה אודות רישום פלילי בבקשת ה ESTA.
עם זאת, נוסעים שנעצרו בגין מקרי תקיפה מרובים או עבריינים בעלי מספר תיקי תקיפה, ישיבו "כן" ולא יאופשר להם לנסוע לארה"ב במסגרת ESTA.
כמו כן, כל אדם שנעצר או הועמד לדין בגין עבירה הכוללת תקיפה ולאחר מכן התגלה כאדם הלא נכון, עדיין נדרש להשיב "כן" לשאלה אודות רישום פלילי.

בקשת ESTA למרצים ענישה על תנאי

ענישה על תנאי היא למעשה גזר דין אשר מימושו מותנה רק במידה והאדם המורשע ייעצר או יעמוד לדין בגין פשע נוסף מאותו הסוג. במקרה כזה, תבוטל ההתניה והאדם ירצה את עונשו. אנשי ה CBP (רשות המכס וביקורת הגבולות של ארה"ב) אינם מתירים כניסה למרצים ענישה על תנאי באופן גורף.

אין להסתיר בשום אופן עבר פלילי בעת מילוי הבקשה

מדיניות ארצות הברית בנוגע לכניסת מועמדים שעברו עבירה פלילית אשר הסבה נזקים חמורים, או מועמדים אשר היו מעורבים בעבירה חמורה, הינה נוקשה.

חלק משמעותי מתפקידה של מערכת ESTA, מערכת אישור הכניסה לארצות הברית, הוא להעריך את כשירות המבקשים להיכנס לארצות הברית והבנת מטרת הנסיעה שלהם. כמו כן, סינון ופסילת כניסת אזרחים אשר יכולים להוות איום או להסב נזק לארצות הברית או לאזרחיה. אם מועמד לאישור כניסה לארה"ב מסתמן על סמך הבקשה כאיום לביטחון ושלום המדינה, או הינו בעבר פלילי או בעל היסטוריה של שהייה בלתי חוקית, לא תותר כניסתו ולא יאושר עבורו האישור האלקטרוני ESTA.

שימו לב