איך זה עובד

list

1 הגשת הבקשה

מילוי הטופס בעברית, על ידי הזנת פרטי הדרכון, פרטי הנסיעה ופרטים אישיים נוספים

2 תשלום אונליין

הסדרת התשלום עבור הגשת הבקשה ואגרת אישור הכניסה לארצות הברית באמצעות כרטיס אשראי מסוג ויזה או מאסטרכארד

payment
time

3 עיבוד הבקשה

היא מערכת אלקטרונית לבדיקה ובחינת הפרטים האישיים ומתן האישור או סירוב לבקשה. לרוב, התשובה תתקבל עד 72 שעות לאחר הגשת הבקשה

4 קבלת האישור

האישור עצמו הוא אלקטרוני ולאחר קבלתו הוא נמצא במערכות בקרת הגבולות של ארצות הברית. את האישור אשר נשלח במייל יש להדפיס ולהציגו לחברת התעופה לפני העלייה למטוס

mail